Przejdź do treści

Opłaty

Katarzyna Zdun-Chyżyńska, radca prawny

Opłata planistyczna – analiza ciekawej sprawy (część 2)

Dzisiaj chcę się z Tobą podzielić wnioskami z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2024 r. Wyrok ten zapadł w sprawie, którą miałam przyjemność niedawno prowadzić jako pełnomocnik. Rozstrzygnięcie Sądu zapadło jednak w określonym kontekście i rzetelnego jego omówienie wymaga też przedstawienia pokrótce całego przebiegu postępowania. Dlatego wpis ten… Dowiedz się więcej »Opłata planistyczna – analiza ciekawej sprawy (część 2)

opłata planistyczna - Katarzyna Zdun-Chyżyńska

Opłata planistyczna – czym jest i jak można uniknąć jej płacenia? (część 1)

Niedawno prowadziłam sprawę o ustalenie opłaty planistycznej, która zakończyła się korzystnym dla Klienta wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Sprawa ta, a szczególnie treść uzasadnienia tego wyroku, stały się dla mnie inspiracją do napisania cyklu dwóch artykułów dotyczących tego typu postępowań. Oto pierwszy z nich. Wyjaśniam w nim: czym jest opłata planistyczna,… Dowiedz się więcej »Opłata planistyczna – czym jest i jak można uniknąć jej płacenia? (część 1)

Podwyżka opłat za dokumenty geodezyjne

Dokumenty geodezyjne są nam potrzebne częściej, niż możemy się tego spodziewać. Dotyczy to zwłaszcza wypisu z rejestru gruntów, który musi być załączony do każdej umowy przeniesienia własności nieruchomości (sprzedaż, darowizna). Notariusz nie powinien sporządzić takiej umowy bez przedstawienia mu oryginalnego i aktualnego wypisu z rejestru gruntów dla zmieniającej właściciela nieruchomości. Kto wydaje dokumenty? Wypisy z rejestru… Dowiedz się więcej »Podwyżka opłat za dokumenty geodezyjne

Opłata za wzrost wartości działki po podziale

Właśnie pomagam Klientowi, który został obciążony przez Burmistrza opłatą w wysokości ponad 10 000 zł, gdyż zdaniem władz lokalnych wartość jego nieruchomości wzrosła na skutek podziału tej nieruchomości. W sprawie sporządziłam już skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Podstawą skargi są wady w wycenie nieruchomości (operacie szacunkowym) oraz zaniechanie zwrócenia się przez Burmistrza do innego rzeczoznawcy majątkowego o wydanie opinii.… Dowiedz się więcej »Opłata za wzrost wartości działki po podziale