fbpx
Przejdź do treści

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Zdun-Chyżyńska. Administruję danymi osobowymi klientów oraz osób, których dane są przekazywane przez klientów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania usługi. Przetwarzam również dane osobowe osób, które uczestniczą w organizowanych przeze mnie wydarzeniach (w tym szkoleniach i webinarach), aplikują o pracę, pracują lub świadczą dla mnie usługi. Gromadzę dane osobowe osób publikujących komentarze na blogu (nie przetwarzam ich w inny sposób niż wynikający z korzystania przez stronę z plików cookies).

Przetwarzam dane osobowe w celach: wykonania usługi prawnej, informowania o wydarzeniach, które organizuję lub w których uczestniczę, a także w celu wysyłania alertów prawnych, marketingu w zakresie uznanym za dozwolony przez samorządy zawodowe, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: prawo do informacji, które realizuje niniejsza nota, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (przy czym skorzystanie z tego prawa jest ograniczone możliwością dalszego wykonywania zlecenia w braku wypowiedzenia umowy), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu, które można realizować między innymi w sytuacjach, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywać ode mnie informacji innych niż związanych bezpośrednio ze zleceniem.

W sprawach związanych z realizacją praw można kontaktować się, wysyłając informację na adres k.zdun@wp.pl. Ponadto osobom, których dane przetwarzam, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie przekazuję, nie sprzedaję i nie użyczam zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dziele się to na wyraźne żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Przechowuję dane przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub przez okres wynikający z przepisów prawa.