Przejdź do treści

Krąg uczestników w sprawie o zasiedzenie

Krąg uczestników w sprawie o zasiedzenie nieruchomości.

Oceniasz, że spełniasz wszystkie kryteria, aby zasiedzieć nieruchomość. Zebrałeś wszystkie dokumenty i dane świadków potrzebne do złożenia wniosku o zasiedzenie w sądzie. Pozostaje Ci jeszcze ustalenie kręgu uczestników postępowania w sprawie o zasiedzenie, aby sąd mógł prawidłowo przeprowadzić postępowanie. I tu zaczynają się przysłowiowe schody… Proponuję Ci, abyśmy pokonali te schody wspólnie, rozwiązując po kolei trudności, jakie mogą się w tym miejscu pojawić.

Kto jest uczestnikiem sprawy o zasiedzenie?

Każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania.

W pierwszej kolejności wynik postępowania dotyczy dotychczasowych właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości. Mogą to być osoby ujawnione w księdze wieczystej bądź ich spadkobiercy. Ich zainteresowanie sprawą o zasiedzenie wydaje się oczywiste, skoro na skutek wniosku mogą utracić prawo własności. Do tego wątku jeszcze wrócę w dalszej części artykułu.

Zainteresowani wynikiem postępowania mogą być też sąsiedzi, którzy zgłaszają swoje roszczenia względem nieruchomości wskazanej we wniosku. Każdy z nich może w tako postępowania wnosić o zasiedzenie na swoją rzecz.

Również posiadacze zależni nieruchomości są uczestnikami postępowania w sprawie o zasiedzenie. Innymi słowy należy wskazać we wniosku także dzierżawców, najemców, osoby uprawnione z tytułu służebności bądź innych ograniczonych praw rzeczowych. Ich sytuacja prawna też może być warunkowana wynikiem sprawy o zasiedzenie.

Jak ustalić uczestników sprawy o zasiedzenie, gdy nie ma księgi wieczystej?

W mojej dotychczasowej praktyce dość często zdarzało się, że dla nieruchomości objętej wnioskiem nie była założona księga wieczysta. Nie był też prowadzony zbiór dokumentów.

W takiej sytuacji nie ma de facto możliwości ustalenia właściciela nieruchomości.

Mając na uwadze upływ czasu potrzebny do zasiedzenia nie spotkałam się jeszcze z sytuacją, w której wnioskodawca (posiadacz samoistny) pamiętałby formalnego właściciela gruntu, wiedział, czy ta osoba żyje, ewentualnie orientowałby się w kręgu jego spadkobierców.

Wówczas sąd z urzędu może zdecydować o publikacji ogłoszeń. W ogłoszeniach znajduje się informacja o sprawie wraz z wezwaniem innych zainteresowanych do wzięcia w niej udziału we wskazanym w ogłoszeniu terminie. Ogłoszenie wywiesza się w budynku sądu lub urzędu gminy oraz publikuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Co zrobić, gdy nie można ustalić spadkobierców właścicieli z księgi wieczystej?

To jest z kolei częsty problem w sytuacji, gdy chodzi o zasiedzenie nieruchomości, dla której jest założona księga wieczysta.

Sąd może wówczas oczekiwać od Ciebie ustalenia tych spadkobierców. Wówczas musiałbyś inicjować sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po kolei po wszystkich osobach, które były właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości. Może się bowiem okazać, że takich spraw będzie kilka. Oto przykład:

Właścicielami działki byli małżonkowie. Każde z nich zmarło pozostawiając spadkobierców. Niektórzy z ich spadkobierców też już nie żyją. Trzeba więc przeprowadzić sprawę spadkową po każdym ze zmarłych. Jedynym ułatwieniem będzie to, że stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych małżonkach można będzie załatwić jednym postępowaniem, jeżeli dziedziczą po nich te same osoby.

Ratunku przed takim czarnym scenariuszem upatrywałabym w możliwości publikacji ogłoszeń w sposób, o którym wspomniałam na końcu poprzedniego rozdziału.

Co zrobić, gdy nie mogę ustalić adresów uczestników w sprawie o zasiedzenie?

Znasz imiona i nazwiska uczestników postępowania w sprawie o zasiedzenie. Świetnie, to już połowa sukcesu. Teraz musisz jeszcze ustalić ich adresy. Są one sądowi niezbędne do zawiadomienia uczestników o sprawie poprzez przesłanie odpisów Twojego wniosku o zasiedzenie. Jak się za to zabrać?

Adresy zameldowania znajdują się w bazie PESEL. Teraz wniosek o dostęp do danych z tej bazy można złożyć w urzędzie gminy. Dane uzyskasz jednak dopiero, gdy wykażesz interes prawny, czyli w praktyce mając w ręce wezwanie z sądu do uzupełnienia braku wniosku poprzez wskazanie adresu danej osoby.

Jeżeli ten sposób zawiedzie, rozważ złożenie wniosku o wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Krąg uczestników w sprawie o zasiedzenie – podsumowanie

W tej części artykułu przenoszę wszytko to, co powyżej napisałam na bardzo praktyczny grunt – pytanie Klienta. Pan napisała tak:

Mam już gotowe wszystko do złożenia wniosku o zasiedzenie: dokumenty i świadków. Problem mam tylko z określeniem uczestników. Działka należała do babci i ona jest właścicielką według wpisów w księdze wieczystej. Babcia od dawna nie żyje, moi rodzice również. Postępowania spadkowe nie zostały przeprowadzone. Babcia oprócz mojego ojca miała jeszcze jednego syna. Wujek wyjechał za granicę dawno temu. Nie mam kontaktu z nim ani z jego dziećmi. Kogo wskazać jajo uczestnika? Jakie dokumenty przedłożyć? Mam akt zgonu babci i rodziców. Boję się że sąd mi odrzuci wniosek, bo nie wskazałem pozostałych kuzynów.

W przedstawionej sytuacji w uzasadnieniu wniosku opisałabym przedstawione powyżej okoliczności sprawy. Sam wniosek zaś postarałabym się w miarę możliwości sformułować w taki sposób, aby przekonać sąd do konieczności skorzystania z publikacji ogłoszeń. Taki wariant rekomendowałabym szczególnie w sytuacji, gdy wiadomo, że wujek nie żyje i nie zna się danych jego spadkobierców.

Jeżeli jednak wujek żyje, znane są jego imię i nazwisko, można spróbować wariantu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej.

Zawsze jednak podjęcie konkretnego działania w sprawie zależy od analizy pełnych danych. Dlatego uważam, że w tak zawiłych kwestiach porada online nie zastąpi tradycyjnej konsultacji w biurze kancelarii. Niemniej wierzę, iż dzięki temu wpisowi nabierzesz przekonania, że warto pokonywać kolejne przeszkody w drodze po zasiedzenie, gdyż są sposoby, dzięki którym jest to możliwe.

Więcej o zasiedzeniu przeczytasz w innych moich wpisach:

Podziękowania dla LutzPixabay za obraz.


Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie na adres: biuro@katarzynazdun.pl lub zadzwoń: 509 365 338.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *