fbpx
Przejdź do treści

wspólnota mieszkaniowa

Cofnięcie rezygnacji z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Niedawno znajomy poprosił mnie o zastanowienie się nad następującym pytaniem: czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji może skutecznie tę rezygnację cofnąć? Jak to zwykle w prawie bywa, odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i nie da się jej sprowadzić do prostego „Tak” albo „Nie”. Skuteczność cofnięcia rezygnacji zależy bowiem od tego, kiedy została złożona adresatowi… Czytaj dalej »Cofnięcie rezygnacji z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Zmiany w dochodzeniu roszczeń przez wspólnoty mieszkaniowe

Z dniem 29 sierpnia 2015 r. zmianie uległa ustawa o własności lokali. Jednym ze skutków tej nowelizacji jest brak odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli lokalu z tytułu opłat należnych wspólnocie mieszkaniowej, jeżeli jest to współwłasność w częściach ułamkowych. Odpowiedzialność solidarna dłużników (w tym wypadku współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych), skoro nie wynika już z przepisów prawa, może powstać w drodze… Czytaj dalej »Zmiany w dochodzeniu roszczeń przez wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota mieszkaniowa nie może dowolnie zmieniać lub uchylać swoich uchwał

Zmiana uchwały wspólnoty mieszkaniowej nie może pozbawić członka wspólnoty nabytych przez niego praw, jeżeli nie występują okoliczności powodujące, że członek ten prawa uzyskał bezpodstawnie. Stanowisko takie wyraził Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoznając sprawę, w której wspólnota mieszkaniowa uchwałą cofnęła swoim członkom wcześniejszą zgodę na zmianę przeznaczenia lokalu i związaną z tym przebudowę części wspólnych nieruchomości.… Czytaj dalej »Wspólnota mieszkaniowa nie może dowolnie zmieniać lub uchylać swoich uchwał