Przejdź do treści

Prowadzenie spraw sądowych

Zastanawiasz się nad zleceniem prowadzenia sprawy sądowej? Dowiedz się, jak mogę Ci pomóc.

Jakie sprawy prowadzę?

Specjalizuję się w sprawach cywilnych dotyczących nieruchomości, w sprawach rodzinnych oraz dochodzeniu wierzytelności.

W obszarze prawa nieruchomości zajmuję się w szczególności sprawami:  

 • lokalowymi (do najczęstszych zaliczają się sprawy o ustalenie istnienia stosunku najmu i o eksmisję),
 • o stwierdzenie nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie,
 • dotyczącymi ustanowienia bądź zasiedzenia służebności,
 • o zniesienie współwłasności i inne roszczenia wynikające ze współwłasności bądź współposiadania,
 • dotyczącymi zarządu rzeczą wspólną.

Prowadzę sprawy spadkowe w zakresie:

 • składania oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku,
 • stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy albo testamentu,
 • działu spadku i zniesienia współwłasności. 

Pomagam w sprawach rodzinnych prowadząc sprawy o:

 • rozwód (zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie),
 • alimenty (na rzecz dzieci lub małżonka, czy byłego małżonka),
 • kontakty z małoletnimi dziećmi (nie tylko na rzecz jednego z rodziców, lecz także innych krewnych, zwłaszcza dziadków),
 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka,
 • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zmianę dotychczasowego rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania, kontaktów, czy alimentów, w tym o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. 

 

Co obejmuje zakres zlecenia?

Powierzając mi swoją sprawę zawierasz ze mną umowę zlecenia. Umowę możemy zawrzeć w tradycyjnej formie pisemnej podczas porady prawnej, bądź w formie elektronicznej. W każdym wypadku otrzymujesz ode mnie czytelne postanowienia regulujące naszą współpracę. Wiesz zatem dokładnie ile i za co płacisz.

Standardowo, jeżeli nie umówimy się inaczej, zlecenie prowadzenia sprawy w pierwszej instancji, czyli do wydania przez sąd wyroku, obejmuje:

 • wniesienie pozwu bądź innego pisma wszczynającego postępowanie, jeżeli to Ty domagasz się ochrony prawnej
 • albo wniesienie odpowiedzi na pozew albo innego podobnego pisma zawierającego Twoje stanowisko w sprawie, którą wszczęła inna osoba,
 • sporządzanie innych koniecznych pism w toku postępowania,
 • obecność radcy prawnego na rozprawie,
 • udział radcy prawnego w negocjacjach, 
 • stały kontakt ze mną (telefoniczny i e-mailowy) – będę Cię na bieżąco informować o stanie sprawy oraz odpowiadać na wszelkie Twoje pytania i wątpliwości związane ze sprawą,
 • złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. 
Prowadzenie sprawy w drugiej instancji obejmuje:
 • wniesienie apelacji
 • albo odpowiedzi na apelację, zależnie od Twojej roli w sprawie,
 • obecność radcy prawnego na rozprawie apelacyjnej (zazwyczaj jest jedna rozprawa),
 • złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. 

Załącznikiem do umowy zlecenia jest pełnomocnictwo. Pamiętaj jednak, że samo przesłanie mi pełnomocnictwa – bez wcześniejszego ustalenia ze mną – nie powoduje, że będę prowadzić Twoją sprawę. 

Jakie jest honorarium za prowadzenie sprawy sądowej?

Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy ustalam z Tobą indywidualnie przed przyjęciem zlecenia. Na wysokość honorarium ma wpływ wiele czynników, takich jak rodzaj sprawy, czy przewidywany nakład pracy.

Zazwyczaj proponuję klientom honorarium, na które składają się: 

 • ryczałt za prowadzenie sprawy,
 • honorarium za każdy termin rozprawy, na którym był obecny radca prawny. 

W uzasadnionych sytuacjach możemy umówić się na zapłatę w ratach.

Pamiętaj proszę, że honorarium stanowi moje wynagrodzenie za pracę, którą wkładam w prowadzenie Twojej sprawy. Wszelkie opłaty sądowe (np. od pozwu, od wniosku o uzasadnienie wyroku) oraz skarbowe (opłata od pełnomocnictwa) obciążają Ciebie. Moją rolą jest powiadomić Cię o nich oraz ułatwić Ci ich wniesienie przekazując niezbędne dane. 

Jak zlecić prowadzenie sprawy sądowej?

 1. Zadzwoń do mnie lub napisz przez formularz kontaktowy, e-mail, SMS (wybierz formę kontaktu najdogodniejszą dla siebie).
 2. Przedstaw krótko sprawę bądź problem, z którym się zwracasz.
 3. Umów się na poradę prawną w biurze kancelarii, online bądź telefoniczną. 
 4. Przed poradą prześlij mi dokumenty dotyczące sprawy, jeżeli już jakieś masz.
 5. Podczas porady prawnej ustalimy zasady współpracy: zawrzemy umowę zlecenia i udzielisz mi koniecznych pełnomocnictw.

Resztą nie musisz się martwić. Pełnomocnik jest po to, aby wszystkiego przypilnować i o wszystkim pamiętać.