Przejdź do treści

Wywłaszczenie

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Obowiązek zapłaty odszkodowania za wywłaszczaną nieruchomość oraz wysokość tego odszkodowania określa w decyzji starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Wysokość odszkodowania uzależniona jest do wartości rynkowej nieruchomości, którą ustala rzeczoznawca majątkowy biorąc pod uwagę następujące okoliczności: rodzaj nieruchomości, położenie nieruchomości, sposób użytkowania nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości, stan nieruchomości, aktualnie kształtujące się… Dowiedz się więcej »Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości – część druga

Poprzedni post dotyczący możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości obejmował ciekawe i problematyczne zagadnienie odnoszące się do zmian w prawie. Tym razem zamierzam omówić typowy przebieg postępowania w oparciu o aktualne przepisy. Wywłaszczona nieruchomość nie może zostać przeznaczona na inny cel niż cel publiczny wskazany w decyzji o wywłaszczeniu. O zamiarze wykorzystania nieruchomości w inny sposób organ ma obowiązek… Dowiedz się więcej »Zwrot wywłaszczonych nieruchomości – część druga

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Zwrotowi na rzecz byłych właścicieli i ich spadkobierców nie podlegają nieruchomości, na których cel publiczny wskazany w decyzji o wywłaszczeniu został zrealizowany przez gminę, powiat lub województwo po upływie 10 lat od wywłaszczenia, jeżeli jednocześnie zaistnieją następujące okoliczności: cel publiczny został zrealizowany na wywłaszczonej nieruchomości przed 2004 r. cel publiczny został zrealizowany przed dniem złożenia przez osobę zainteresowaną wniosku o zwrot… Dowiedz się więcej »Zwrot wywłaszczonych nieruchomości