fbpx
Przejdź do treści

Zasiedzenie nieruchomości a obowiązek podatkowy

Uzyskanie w sądzie korzystnego rozstrzygnięcia o stwierdzeniu nabycia nieruchomości przez zasiedzenie, to jeszcze nie koniec formalności. Tak na prawdę to dopiero początek szeregu formalności, które trzeba załatwić już poza sądem. Pierwszą z nich powinno być rozliczenie się z urzędem skarbowym.

Podcast

Jeżeli wolisz posłuchać, z myślą o Tobie nagrałam podcast.

Podatek od zasiedzenia

O nabyciu nieruchomości przez zasiedzenie musisz zawiadomić urząd skarbowy. Zasiedzenie podlega bowiem podatkowi od spadków i darowizn. Podatek ten stanowi 7% wartości nabywanej w ten sposób nieruchomości (podstawy opodatkowania).

Deklarację o nabyciu nieruchomości przez zasiedzenie składasz na urzędowym formularzu SD-3, który wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest tutaj.

Termin zapłaty podatku od zasiedzenia

Na złożenie deklaracji i zapłatę podatku masz miesiąc od dnia, w którym postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia stało się prawomocne.

Uwaga! Nie zwlekaj z tym do czasu, aż otrzymasz z sądu odpis postanowienia wraz klauzulą prawomocności. Możesz wtedy łatwo przegapić ten termin. Sąd wydaje odpis postanowienia tylko na wniosek i może go Tobie wydać już po upływie w/w terminu. Dochowaj więc należytej staranności i sam ustal datę uprawomocnienia się rozstrzygnięcia sądu.

Jeżeli sprawa zakończyła się prawomocnie w sądzie I instancji, datę uprawomocnienia się postanowienia ustal telefonicznie w sądzie. Jeżeli sprawa zakończyła się w sądzie II instancji, orzeczenie jest prawomocne w dniu jego wydania.

Zaświadczenie o uiszczeniu podatku od zasiedzenia

Zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające brak zaległości w zapłacie tego podatku jest niezbędne w celu skutecznego dokonania zbycia zasiedzianej nieruchomości.

Notariusz nie może bowiem sporządzić umowy przeniesienia własności nieruchomości, gdy zaświadczenie takie nie zostanie mu przedstawione.

Podstawą wydania zaświadczenia jest zapłata podatku albo wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przedawnienia.

Zasiedzenie i co dalej?

O tym, jakie jeszcze sprawy powinieneś załatwić po zasiedzeniu nieruchomości dowiesz się z wpisu: „Zasiedzenie nieruchomości – poradnik w pytaniach i odpowiedziach”.


Katarzyna Zdun-Chyżyńska

2 komentarze do “Zasiedzenie nieruchomości a obowiązek podatkowy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *