Przejdź do treści

Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Program szkolenia

 

1. Wprowadzenie:

  • ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych,

  • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw,
    – jako podstawy do określenia wymogów stawianych gminom przy tworzeniu wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym;

2. Obowiązki gmin przy tworzeniu wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

3. Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a czynnik społeczny:

  • uregulowania prawne,

  • praktyka gmin w tym zakresie.

4. Praktyczne aspekty opracowywania wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym omówienia przykładów.