fbpx
Przejdź do treści

Publikacje

Komentarze

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz praktyczny. LexisNexis 2014 (możesz kupić tutaj)
 • Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Komentarz praktyczny. Wolters Kluwer 2015 (możesz kupić tutaj)

Artykuły

 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 KSH w orzecznictwie SN. Monitor Prawniczy nr 10/2014
 • Dopuszczalność rozwiązania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Monitor Prawa Pracy nr 7/2014
 • Praktyczne aspekty umowy o zakazie konkurencji w prawie pracy. Temidium nr 4/2013
 • Praca w godzinach nadliczbowych osób zajmujących stanowiska kierownicze w świetle orzecznictwa SN. Temidium nr 3/2012

Glosy

 • Glosa do wyroku NSA z dnia 16 marca 2016 r., I OSK 1211/14, LEX/el. 2016
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 15 października 2015 r., I OSK 684/14, LEX/el. 2016
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 4 marca 2016 r., II FSK 1452/14, LEX/el. 2016
 • Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z dnia 28 lipca 2015 r., II SA/Ol 538/15, LEX/el. 2016
 • Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z dnia 17 marca 2015 r., II SA/Ol 130/15, LEX/el. 2016
 • Glosa do postanowienia SN z dnia 20 września 2012 r., IV CSK 56/12, LEX/el. 2013, nr 184291
 • Glosa do wyroku SN z dnia 4 lipca 2012 r., I CSK 669/11, LEX/el. 2013, nr 182894
 • Glosa do wyroku SN z dnia 8 listopada 2012 r., I CSK 49/12, LEX/el. 2013, nr 181184

Moje wystąpienie w mediach