Przejdź do treści

Zalegasz z zapłatą czynszu? Miasto może Ci pomóc.

Miasto Stołeczne Warszawa daje mieszkańcom lokali komunalnych możliwość restrukturyzacji zadłużenia, tj. proponuje umorzenie 70% albo 50% długu osobom, które zdecydują się na zawarcie z Miastem porozumienia dotyczącego spłaty pozostałej części należności.

Wniosek w tej sprawie trzeba złożyć do dnia 20 września 2015 r.

O umorzenie części długu mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • były dłużnikami Miasta na dzień 30 września 2014 r.,
  • nie dewastowały zajmowanego lokalu lub nie wykraczały przeciwko porządkowi domowemu w okresie 12 miesięcy poprzedzających podpisanie porozumienia.
Warunkiem restrukturyzacji jest podpisanie porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia na następujących zasadach:
  • spłacie 30% zadłużenia w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia ALBO spłacie 50% zadłużenia w miesięcznych ratach ustalonych w porozumieniu najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.,
  • braku zaległości w bieżących opłatach od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania porozumienia,
  • terminowym wnoszeniu opłat bieżących opłat w okresie 4 lat od dnia podpisania porozumienia (w każdym roku dopuszcza się dwukrotną zwłokę nie dłuższą niż 21 dni) – nie dotyczy osób, które na dzień podpisania porozumienia nie używają mieszkania;
  • umorzeniu pozostałej części zadłużenia po wywiązaniu się z warunków porozumienia.  
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: http://www.zgn.waw.pl/.

2 komentarze do “Zalegasz z zapłatą czynszu? Miasto może Ci pomóc.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *