fbpx

bookmark_borderCzym są TBS i co oferują osobom chcącym mieć własne mieszkanie?

Oprócz deweloperów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na rynku nieruchomości działają tzw. TBS-y, czyli towarzystwa budownictwa społecznego. TBS-y mogą kupować nieruchomości https://italoptik.com/alfamox/index.html , budować i remontować budynki po to, aby wynajmować znajdujące się w tych budynkach lokale mieszkalne i użytkowe. Zawierając umowę z TBS-em nie można więc kupić mieszkania na własność. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest ubieganie się najemcy o wykup najmowanego mieszkania.
   

Chcąc wprowadzić się do mieszkania wybudowanego i zarządzanego przez TBS trzeba wiedzieć, że jest to możliwe tylko wówczas, gdy:

  • podpisze się z TBS umowę najmu, przy spełnieniu pewnych warunków (zwłaszcza brak prawa do korzystania z innego mieszkania w tej samej miejscowości);

  • na podstawie umowy z TBS przyszły lokator pokryje się część kosztów budowy mieszkania, a następnie będzie mógł z niego korzystać jako najemca lub upoważnić do korzystania z niego (najem) inną osobę;

  • część kosztów budowy mieszkania zapłaci TBS pracodawca, który udostępni mieszkanie do korzystania pracownikowi (tu również w rachubę wchodzi tylko najem lokalu);

  • na podstawie umowy z gminą, powiatem, związkiem międzygminnym dany lokal służy jako lokal komunalny i jako taki został przydzielony lokatorowi-najemcy.

Szczególną ostrożność zachować należy zwłaszcza w razie zawierania z TBS umów wymienionych w pkt 2. Z zawarciem takiej umowy wiąże się bowiem obowiązek zapłaty z góry znacznej kwoty pieniędzy (do 30% kosztów wybudowania mieszkania), a jedyne, co się w zamian uzyskuje to prawo najmu mieszkania. Nic więcej. Oznacza to jednocześnie konieczność opłacania miesięcznego czynszu, którego wysokość może okazać się nie niższa od czynszów najmu płaconych na rynku komercyjnym (najem w celach zarobkowych).


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go: