fbpx

bookmark_borderZasiedzenie nieruchomości (e-book)

Specjalnie dla Was, drodzy Czytelnicy, przygotowałam opracowanie, w którym kompleksowo przedstawiłam zagadnienia zasiedzenia nieruchomości. W publikacji znajdziecie odpowiedź na pytania, czym jest zasiedzenie i kiedy nabywa się prawo własności do nieruchomości w drodze zasiedzenia. Dodatkowym atutem jest zamieszczony w końcowej części poradnika wzór wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

Publikacja dostępna jest po kliknięciu tutaj. Dysponuję nią także w formacie PDF, więc osoby zainteresowane tą formą proszę o kontakt na mój adres e-mail podany w zakładce „Kontakt”.  


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go:

bookmark_borderZasiedzenie nieruchomości a obowiązek podatkowy

Nabycie prawa własności do nieruchomości w drodze zasiedzenia podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Podatek ten stanowi 7% wartości nabywanej w ten sposób nieruchomości (podstawy opodatkowania).

Zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające brak zaległości w zapłacie tego podatku jest niezbędne w celu skutecznego dokonania zbycia zasiedzianej nieruchomości. Notariusz nie może bowiem sporządzić umowy przeniesienia własności nieruchomości, gdy zaświadczenie takie nie zostanie mu przedstawione. Podstawą wydania zaświadczenia jest zapłata podatku albo wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przedawnienia.


Uważasz tę informację za przydatną? Udostępnij artykuł:

bookmark_borderZmiana powierzchni działki w trakcie postępowania o zasiedzenie. Ujawnienie zmiany właściciela w ewidencji gruntów, gdy dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta

Dzisiaj chcę się z Tobą podzielić swoimi przemyśleniami o stosunku organów administracji publicznej do człowieka żyjącego w tym pięknym kraju nad Wisłą. Będzie to jednocześnie opowieść o problemie, z jakim zmagamy się wspólnie z naszym Klientem.

Przez wiele lat – z przyczyn proceduralnych – toczyła się w jednym z warszawskich sądów sprawa o zasiedzenie przez naszego Klienta nieruchomości. Nieruchomość nie miała założonej księgi wieczystej, ale posiadała pełną dokumentację geodezyjną, która została udostępniona przez urząd miasta. Były to mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów, które zawierały dane dotyczące położenia nieruchomości, jej oznaczenia oraz powierzchni.

Jak już wspomniałam sprawa o zasiedzenie toczyła się latami. Wreszcie sąd stwierdził nabycie nieruchomości przez zasiedzenie przez naszego Klienta. Chcąc do końca uregulować sytuację prawną, Klient chciał założyć dla swojej działki księgę wieczystą. Ponieważ do założenia księgi wieczystej potrzebne są aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, Pan udał się po nie do urzędu miasta. Dowiedział się wówczas, że w toku postępowania o zasiedzenie zmodernizowano ewidencję gruntów w tej części miasta.

Co to oznaczało dla naszego bohatera? Katastrofę! Okazało się bowiem, że po nowych pomiarach ta sama działka, którą zasiedział ma powierzchnię o 30m2 większą, chociaż jej granice się nie zmieniły. Z tego powodu w urzędzie odmówiono wydania koniecznej dokumentacji, przez co nie możne zostać założona księga wieczysta.

Ponieważ Pan Klient zmarł, ujawnienia swoich praw w rejestrach i księdze wieczystej domagają się jego spadkobiercy.

Robię wszystko, co możliwe, aby doprowadzić sprawę do szybkiego i szczęśliwego zakończenia. W tym celu rozpoczynam batalię w postępowaniu administracyjnym, które będzie się toczyć równolegle z postępowaniem sadowym.

Miło mi Ciebie poinformować, że sprawa zakończyła się sukcesem już na etapie postępowania administracyjnego. Udało się przekonać organy administracji publicznej do żądanej przez nas zmiany wpisów w ewidencji gruntów.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go: