fbpx
Przejdź do treści

zasady współżycia społecznego

Święte prawo własności?

We współczesnych systemach prawnych prawo własności należy do podstawowych praw jednostki. O przynależności prawa własności i jego gwarancji do ogólnych zasad ustroju w Polsce przesądzają przepisy Konstytucji, w szczególności art. 21 i art. 64. Z tych powodów potocznie często określa się prawo własności mianem świętego prawa własności. Jest to określenie mylące. Prawo własności nie ma szczególnie uprzywilejowanej… Czytaj dalej »Święte prawo własności?

Kiedy jeszcze przysługuje lokal socjalny?

Uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego przyznaje sąd orzekający w sprawie o eksmisję. Podstawą przyznania przed sąd tego prawa są przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów (aby zobaczyć aktualny tekst ustawy, kliknij tutaj). Na tej podstawie lokal socjalny przysługuje zawsze: kobiecie w ciąży, małoletniemu, emerycie i renciście spełniającemu kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, a także osobie: niepełnosprawnej,… Czytaj dalej »Kiedy jeszcze przysługuje lokal socjalny?