fbpx

bookmark_borderPodwyżka opłat za dokumenty geodezyjne

Dokumenty geodezyjne są nam potrzebne częściej, niż możemy się tego spodziewać. Dotyczy to zwłaszcza wypisu z rejestru gruntów, który musi być załączony do każdej umowy przeniesienia własności nieruchomości (sprzedaż, darowizna). Notariusz nie powinien sporządzić takiej umowy bez przedstawienia mu oryginalnego i aktualnego wypisu z rejestru gruntów dla zmieniającej właściciela nieruchomości.

Kto wydaje dokumenty?
Wypisy z rejestru gruntów oraz inne dokumenty z operatu ewidencyjnego nieruchomości (m.in. wyrysy z mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru budynków) wydaje starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu właściwy według miejsca położenia nieruchomości.

Kiedy wydaje się dokumenty?
Dokumenty wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej, którą może być każdy, kto chce uzyskać informacje o nieruchomości, niezależnie od tego, czy zamierza zawierać umowę dotyczącą tej nieruchomości.   

Wysokość opłat za podstawowe dokumenty
Od niedawna uległy zmianie przepisy dotyczące opłat za dokumenty geodezyjne i zwiększyła się wysokość tych opłat. Obecnie za wydanie wypisu z rejestru gruntów trzeba zapłacić 50 zł, za wydanie wyrysu z mapy ewidencyjnej – 110 zł, a za wydanie wypisu z rejestru budynków – 30 zł. Są to opłaty za dokumenty wydawane w formie papierowej (drukowanej).

Dokumenty w formie elektronicznej
Nowością jest możliwość domagania się tych samych dokumentów geodezyjnych w formie elektronicznej. Wysokość opłat jest w takim wypadku niższa o 10 zł w wypadku wypisu z rejestru gruntów, a niższa o 5 zł w wypadku wyrysu z mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru budynków.

Tabele zawierające wysokości opłat za wszystkie czynności geodezyjne znajdują się tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000897.