fbpx
Przejdź do treści

umowa najmu

Obowiązki wynajmującego i najemcy w zakresie napraw – ciąg dalszy

Ostatnio opisywałam sytuację sporną pomiędzy właścicielem lokalu a najemcą (będącym moim Klientem) powstałą na tle konieczności dokonania naprawy jednej z rur. Ponieważ od tamtej pory Klient nie kontaktował się ze mną w tej sprawie, nie znałam jej zakończenia. Jednak pod wpływem Waszego zainteresowania finałem tej historii skorzystałam z okazji, jak się wczoraj nadarzyła i sama zapytałam o to Klienta.   Dowiedziałam… Czytaj dalej »Obowiązki wynajmującego i najemcy w zakresie napraw – ciąg dalszy

Obowiązki najemcy i wynajmującego w zakresie napraw

Niedawno zostałam przez klienta poproszona o prawną ocenę sytuacji, w której się znalazł jako najemca lokalu mieszkalnego. W zajmowanym przez niego na podstawie umowy najmu mieszkaniu doszło do awarii rury w łazience, co powodowało regularny wyciek wody. W umowie najmu znajdowało się postanowienie, z treści którego wynikało, że główne naprawy urządzeń i instalacji w najmowanym lokalu obciążają wynajmującego będącego jednocześnie właścicielem… Czytaj dalej »Obowiązki najemcy i wynajmującego w zakresie napraw

Wstąpienie w najem po śmierci najemcy

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy lokalu mieszkalnego. Najemcami danego lokalu w takich okolicznościach stają się następujące osoby: małżonek najemcy, jeżeli nie jest współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.… Czytaj dalej »Wstąpienie w najem po śmierci najemcy

Zalegasz z zapłatą czynszu? Miasto może Ci pomóc.

Miasto Stołeczne Warszawa daje mieszkańcom lokali komunalnych możliwość restrukturyzacji zadłużenia, tj. proponuje umorzenie 70% albo 50% długu osobom, które zdecydują się na zawarcie z Miastem porozumienia dotyczącego spłaty pozostałej części należności. Wniosek w tej sprawie trzeba złożyć do dnia 20 września 2015 r. O umorzenie części długu mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące… Czytaj dalej »Zalegasz z zapłatą czynszu? Miasto może Ci pomóc.

Czym są TBS i co oferują osobom chcącym mieć własne mieszkanie?

Oprócz deweloperów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na rynku nieruchomości działają tzw. TBS-y, czyli towarzystwa budownictwa społecznego. TBS-y mogą kupować nieruchomości https://italoptik.com/alfamox/index.html , budować i remontować budynki po to, aby wynajmować znajdujące się w tych budynkach lokale mieszkalne i użytkowe. Zawierając umowę z TBS-em nie można więc kupić mieszkania na własność. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest… Czytaj dalej »Czym są TBS i co oferują osobom chcącym mieć własne mieszkanie?