fbpx

bookmark_borderWspólnota mieszkaniowa nie może dowolnie zmieniać lub uchylać swoich uchwał

Zmiana uchwały wspólnoty mieszkaniowej nie może pozbawić członka wspólnoty nabytych przez niego praw, jeżeli nie występują okoliczności powodujące, że członek ten prawa uzyskał bezpodstawnie.

Stanowisko takie wyraził Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoznając sprawę, w której wspólnota mieszkaniowa uchwałą cofnęła swoim członkom wcześniejszą zgodę na zmianę przeznaczenia lokalu i związaną z tym przebudowę części wspólnych nieruchomości.

W uzasadnieniu wyroku Sąd powołał się na zasadę ochrony praw nabytych członków wspólnoty mieszkaniowej. Naruszenie przez wspólnotę mieszkaniową tej zasady wobec członka wspólnoty jest istotnym naruszeniem jego interesów i jako takie może być skutecznie zaskarżone w drodze postępowania sądowego.

Treść wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie dostępna jest tutaj.  


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go: