fbpx

bookmark_borderCzy można bezpiecznie kupić mieszkanie w zadłużonej spółdzielni?

Niedawno podczas porady prawnej udzielałam odpowiedzi na tak postawione pytanie.

Ponieważ okazuje się, że podobne wątpliwości pojawiają się dość często u osób zainteresowanych nabyciem mieszkania (a ściślej: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), zdecydowałam się podjąć ten temat także na blogu.

Precyzując jeszcze postawione w temacie pytanie dodam, że chodzi o takie zadłużenie spółdzielni mieszkaniowej, które może spowodować wszczęcie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, czy egzekucyjnego.

Na przedstawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej: można bez ryzyka nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, gdy spółdzielni grozi likwidacja, upadłość albo sprzedaż majątku w toku postępowania egzekucyjnego.

Konkluzja taka wynika z regulujących tę kwestię przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z ich treścią, jeżeli w toku jednego z w/w postępowań nabywcą budynku albo udziału w budynku będzie inna spółdzielnia mieszkaniowa, dotychczasowemu członkowi upadłej spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej nowej spółdzielni (nabywcy budynku, w którym znajduje się lokal). Wobec tej nowej spółdzielni przysługuje również roszczenie o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność tego lokalu. Natomiast, gdy nabywcą budynku w takim wypadku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, lecz inny podmiot, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu. Przekształcenie następuje z mocy prawa – nie jest do tego wymagane podjęcie jakiejkolwiek czynności.


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go: