fbpx

bookmark_borderObowiązki wynajmującego i najemcy w zakresie napraw – ciąg dalszy

Ostatnio opisywałam sytuację sporną pomiędzy właścicielem lokalu a najemcą (będącym moim Klientem) powstałą na tle konieczności dokonania naprawy jednej z rur. Ponieważ od tamtej pory Klient nie kontaktował się ze mną w tej sprawie, nie znałam jej zakończenia. Jednak pod wpływem Waszego zainteresowania finałem tej historii skorzystałam z okazji, jak się wczoraj nadarzyła i sama zapytałam o to Klienta.  

Dowiedziałam się, że strony spotkały się w mieszkaniu stanowiącym przedmiot najmu i zawarły szczegółowe porozumienie odnośnie obowiązków wynajmującego i najemcy w zakresie napraw w tym lokalu. W treści tego porozumienia zostały wymienione poszczególne elementy instalacji i innego wyposażenia lokalu, które mogą ulec zepsuciu albo awarii bez winy najemcy, przy czym zostały one podzielone na trzy grupy:

  • naprawy dokonywane przez wynajmującego (tu także właściciela lokalu) na jego koszt,
  • naprawy dokonywane przez najemcę na jego koszt,
  • naprawy, których koszt obciąża każdą ze stron po połowie.

Jest to z pewnością dość ciekawy sposób rozwiązania sporu, zwłaszcza w odniesieniu do ostatniego punktu – napraw obciążających w równych częściach każdą ze stron, gdyż nie jest zbyt często spotykane. Od razu spieszę też z wyjaśnieniem, iż porozumienie o takiej treści jest jak najbardziej dopuszczalne. Należy mieć jednak na uwadze, iż umowa taka nie będzie skuteczna w zakresie, w jakim będzie nakładać na najemcę więcej obowiązków niż to wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów (patrz art. 6b ustawy).    


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij: