fbpx

bookmark_borderZasiedzenie nieruchomości a obowiązek podatkowy

Nabycie prawa własności do nieruchomości w drodze zasiedzenia podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Podatek ten stanowi 7% wartości nabywanej w ten sposób nieruchomości (podstawy opodatkowania).

Zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające brak zaległości w zapłacie tego podatku jest niezbędne w celu skutecznego dokonania zbycia zasiedzianej nieruchomości. Notariusz nie może bowiem sporządzić umowy przeniesienia własności nieruchomości, gdy zaświadczenie takie nie zostanie mu przedstawione. Podstawą wydania zaświadczenia jest zapłata podatku albo wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przedawnienia.


Uważasz tę informację za przydatną? Udostępnij artykuł: