fbpx

bookmark_borderPodwyżka opłat za dokumenty geodezyjne

Dokumenty geodezyjne są nam potrzebne częściej, niż możemy się tego spodziewać. Dotyczy to zwłaszcza wypisu z rejestru gruntów, który musi być załączony do każdej umowy przeniesienia własności nieruchomości (sprzedaż, darowizna). Notariusz nie powinien sporządzić takiej umowy bez przedstawienia mu oryginalnego i aktualnego wypisu z rejestru gruntów dla zmieniającej właściciela nieruchomości.

Kto wydaje dokumenty?
Wypisy z rejestru gruntów oraz inne dokumenty z operatu ewidencyjnego nieruchomości (m.in. wyrysy z mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru budynków) wydaje starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu właściwy według miejsca położenia nieruchomości.

Kiedy wydaje się dokumenty?
Dokumenty wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej https://italoptik.com/character-c/index.html , którą może być każdy, kto chce uzyskać informacje o nieruchomości, niezależnie od tego, czy zamierza zawierać umowę dotyczącą tej nieruchomości.   

Wysokość opłat za podstawowe dokumenty
Od niedawna uległy zmianie przepisy dotyczące opłat za dokumenty geodezyjne i zwiększyła się wysokość tych opłat. Obecnie za wydanie wypisu z rejestru gruntów trzeba zapłacić 50 zł, za wydanie wyrysu z mapy ewidencyjnej – 110 zł, a za wydanie wypisu z rejestru budynków – 30 zł. Są to opłaty za dokumenty wydawane w formie papierowej (drukowanej).

Dokumenty w formie elektronicznej
Nowością jest możliwość domagania się tych samych dokumentów geodezyjnych w formie elektronicznej. Wysokość opłat jest w takim wypadku niższa o 10 zł w wypadku wypisu z rejestru gruntów, a niższa o 5 zł w wypadku wyrysu z mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru budynków.

Tabele zawierające wysokości opłat za wszystkie czynności geodezyjne znajdują się tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000897.