fbpx

bookmark_borderNowość! Odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny stanowi propozycję dla licznego grona osób, które mając własny dom, mieszkanie lub działkę chcą pozyskać dodatkowe pieniądze umożliwiające podniesienie poziomu swojego życia.


Zawarcie umowy

Odwrócony kredyt hipoteczny to kredyt udzielany przez bank osobie fizycznej mającej nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo użytkowania wieczystego. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Kwota kredytu
Kwota kredytu uzależniona jest od wartości rynkowej nieruchomości, do której uprawniona jest osoba fizyczna zawierająca z bankiem umowę. Wypłata kwoty kredytu może nastąpić jednorazowo albo w ustalonych w umowie ratach.   

Zabezpieczenie spłaty kredytu
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka ustanowiona na jednym z wyżej wymienionych praw do nieruchomości.

Spłata kredytu
Kwotę kredytu trzeba zapłacić bankowi w całości w razie wypowiedzenia umowy wraz z upływem terminu wypowiedzenia, a także w okresie roku od dnia śmierci kredytobiorcy. Brak spłaty kredytu w tym czasie powoduje, że bank może żądać przeniesienia na jego rzecz prawa do nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz banku. 
 
Treść ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym dostępna jest tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001585.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go: