fbpx

bookmark_borderZmiany w dochodzeniu roszczeń przez wspólnoty mieszkaniowe

Z dniem 29 sierpnia 2015 r. zmianie uległa ustawa o własności lokali. Jednym ze skutków tej nowelizacji jest brak odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli lokalu z tytułu opłat należnych wspólnocie mieszkaniowej, jeżeli jest to współwłasność w częściach ułamkowych.

Odpowiedzialność solidarna dłużników (w tym wypadku współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych), skoro nie wynika już z przepisów prawa, może powstać w drodze czynności prawnej, to jest umowy współwłaścicieli lokali.

Istotą odpowiedzialności solidarnej dłużników jest to, że wierzyciel (w tym wypadku wspólnota mieszkaniowa) ma wybór, do kogo kierować swoje roszczenia związane w szczególności z kosztami zarządu nieruchomością wspólną. Oznacza to, że wspólnota może dochodzić zapłaty całej kwoty od każdego lub niektórych z dłużników razem lub osobno według własnego uznania, co zwiększa jej szansę zaspokojenia.

Wyłączenie więc ustawowej podstawy odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli lokalu w częściach ułamkowych – w braku odmiennej umowy współwłaścicieli lokalu – powoduje ten skutek, że wspólnota mieszkaniowa może dochodzić zapłaty od każdego ze współwłaścicieli osobno kwot przypadających na jego ułamkowy udział w lokalu.

Podkreślić trzeba, że powyższe nie dotyczy współwłasności łącznej (np. gdy lokal jest objęty wspólnością majątkową małżeńską). Wówczas współwłaściciele lokalu nadal z mocy ustawy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej.    


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij: