fbpx
Przejdź do treści

nieważność umowy sprzedaży nieruchomości

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

Niedawno zetknęła się z sytuacją, w której kontrahent mojego klienta chciał sprzedać mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem miał być syn sprzedawcy posługujący się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego. Z treści którego wynikało, iż został on umocowany ogólnie do sprzedaży nieruchomości swojego mocodawcy. Niezależnie jednak od spełnienia warunku co do formy takiego pełnomocnictwa – aktu notarialnego, opisane… Czytaj dalej »Pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości