Przejdź do treści

Spory o rozgraniczenie

Niedawno pisałam o podziale nieruchomości, które jest postępowaniem administracyjnym służącym – zgodnie z jego nawą – podziałowi jednej nieruchomości na dwie lub więcej odrębnych, mniejszych nieruchomości. Od postępowania tego odróżnić trzeba postępowanie sądowe (cywilne) o rozgraniczenie nieruchomości, z którym mamy do czynienia w sytuacjach tzw. sporów o miedzę.
 
Z pozwem do sądu o rozgraniczenie występuje się zatem, gdy pomiędzy właścicielami sąsiednich gruntów powstanie spór co do przebiegu granic między tymi gruntami.
 
W takich sprawach najpierw należy dążyć do ustalenia stanu prawnego nieruchomości https://schule-weiler.de/letter-v/index.html , do czego niezbędne jest przeprowadzenie poszukiwań dokumentów prawnych i geodezyjnych działek, których dotyczy spór.
 
Ustalenie stanu prawnego nie zawsze jest jednak możliwe, np. z powodu zaginięcia lub zniszczenia dokumentów (dotyczy to zwłaszcza dokumentów przedwojennych). Wówczas należy dążyć do ustalenia ostatniego spokojnego stanu posiadania. Jest to sytuacja, w której pomiędzy sąsiadami nie było sporo co do przebiegu granic. Ustalenia w tym zakresie mogą być dokonane wszelkimi dowodami, np. zeznaniami świadków.
 
Jeżeli udowodnienie obu powyższych stanów jest niemożliwe, sąd ustala granice według własnego uznania z uwzględnieniem wszelkich podnoszonych przez strony okoliczności. Dopuszczalne jest przy tym takie rozstrzygnięcie sądu, zgodnie z którym ustalenie granicy działek na korzyść jednej ze stron zostanie zrekompensowane drugiej stronie odpowiednią dopłatą pieniężną.
 
Gdy przebieg granicy pomiędzy sąsiadującymi gruntami wymaga ustalenia, a pomiędzy właścicielami gruntów nie jest to kwestia sporna, rozgraniczenia dokonuje się w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W wypadku tym rozgraniczenie polega na określeniu położenia punktów i linii granicznych, utrwaleniu tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzeniu odpowiednich dokumentów.  

Podoba Ci się? Udostępnij:

1 komentarz do “Spory o rozgraniczenie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *