Przejdź do treści

Podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu jest więc każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub w/w praw majątkowych do nieruchomości, jeżeli od ich nabycia przez zbywcę nie upłyną wskazany powyżej pięcioletni okres lub zbycie nastąpiło w ramach działalności gospodarczej zbywcy.

Zdaniem organów administracji podatkowej odpłatnym zbyciem nieruchomości lub praw majątkowych do nieruchomości jest ich zbycie za wynagrodzeniem, to jest gdy zbywca otrzymuje świadczenie wzajemne. „Płatność” nie musi mieć przy tym charakteru pieniężnego (nie jest w tym celu wymagany przepływ środków pieniężnych), lecz może nastąpić w formie uzyskania świadczenia wzajemnego w naturze (otrzymanie w zamian innych rzeczy lub praw), działania, zaniechania, znoszenia, zwolnienia z długu, potrącenia wymagalnej wierzytelności.

Takie stanowisko wynika z treści uzasadnienia interpretacji podatkowej wydanej na wniosek mojej klientki. Sama treść przepisu nie była bowiem wystarczająca do ustalenia, czy obowiązek podatkowy powstanie w razie przeniesienia praw do nieruchomości tytułem zachowku przed upływem wskazanego powyżej terminu od nabycia praw do nieruchomości w drodze dziedziczenia testamentowego.  


Jeżeli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go:

10 komentarzy do “Podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości”

  1. Dziękuję. Staram się, jak mogę, aby blog był dla Państwa jak najciekawszy. Oczywiście bardzo pomocne są w tym Państwa propozycje tematów, do przesyłania których gorąco zachęcam. Pozdrawiam serdecznie, Katarzyna Zdun-Załęska

  2. Trafiłem na tego bloga poszukując informacji o prawnych aspektach inwestowania w nieruchomości i muszę przyznać, że znalazłem tu mnóstwo wartościowych informacji. Dziękuje za wartościowy kontent.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *