Przejdź do treści

Czym są TBS i co oferują osobom chcącym mieć własne mieszkanie?

Oprócz deweloperów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na rynku nieruchomości działają tzw. TBS-y, czyli towarzystwa budownictwa społecznego. TBS-y mogą kupować nieruchomości https://italoptik.com/alfamox/index.html , budować i remontować budynki po to, aby wynajmować znajdujące się w tych budynkach lokale mieszkalne i użytkowe. Zawierając umowę z TBS-em nie można więc kupić mieszkania na własność. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest… Dowiedz się więcej »Czym są TBS i co oferują osobom chcącym mieć własne mieszkanie?

Jak chronić się przed podwyżką opłat za użytkowanie wieczyste?

Właściciel nieruchomości może skutecznie podwyższyć wysokość opłat tylko, jeżeli na piśmie wypowie wysokość dotychczasowej opłaty z jednoczesnym wskazaniem nowej wysokości opłat i sposobu ich ustalenia. Co ważne, gdy użytkowanie wieczyste danej nieruchomości przysługuje więcej niż jednej osobie, wypowiedzenie wysokości dotychczasowych opłat powinno być dokonane osobno każdej z tych osób.    Użytkownik… Dowiedz się więcej »Jak chronić się przed podwyżką opłat za użytkowanie wieczyste?

Kiedy jeszcze przysługuje lokal socjalny?

Uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego przyznaje sąd orzekający w sprawie o eksmisję. Podstawą przyznania przed sąd tego prawa są przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów (aby zobaczyć aktualny tekst ustawy, kliknij tutaj). Na tej podstawie lokal socjalny przysługuje zawsze: kobiecie w ciąży, małoletniemu, emerycie i renciście spełniającemu kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, a także osobie: niepełnosprawnej,… Dowiedz się więcej »Kiedy jeszcze przysługuje lokal socjalny?

Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów

Z dużą radością i satysfakcją przekazuję Wam drodzy Czytelnicy informację, że właśnie został wydany komentarz do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie i o zmianie Kodeksu cywilnego mojego autorstwa. Komentarz zawiera analizę poszczególnych przepisów ustawy z uwzględnieniem i przytoczeniem licznych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i sądów administracyjnych. Zaletą komentarza są również… Dowiedz się więcej »Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów

Można skutecznie kwestionować decyzję opartą na operacie szacunkowym nieruchomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do zarzutów i argumentów przedstawionych przeze mnie w skardze na decyzję o nałożeniu na mojego Klienta obowiązku zapłaty tzw. opłaty adiacenckiej (opłata należna gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzeniu jej podziału na wniosek właściciela). Sprawę opisałam już na blogu, klikając tutaj przejdziesz do tego tekstu. Uchylając decyzje organów I i II instancji… Dowiedz się więcej »Można skutecznie kwestionować decyzję opartą na operacie szacunkowym nieruchomości

Zmiana powierzchni działki w trakcie postępowania o zasiedzenie. Ujawnienie zmiany właściciela w ewidencji gruntów, gdy dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta

Post z dnia 14 lipca 2013 r. o tym tytule został zaktualizowany, gdyż prowadzona przeze mnie sprawa administracyjna zakończyła się sukcesem, o czym z przyjemnością Was informuję. Zapraszam Was do dalszego śledzenia dotychczasowych i kolejnych wpisów.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Zasadą jest ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie to powinno stanowić równowartość wszystkich korzyści, których właściciel nieruchomości zostanie pozbawiony w związku z jej obciążeniem oraz pokryć wszystkie niedogodności, jakie w przyszłości dotkną właściciela obciążonej nieruchomości. Ustalając wysokość wynagrodzenia sądy biorą więc pod uwagę następujące czynniki: stopień ingerencji służebności przesyłu w treść prawa własności, wartość nieruchomości… Dowiedz się więcej »Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Bezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości

Jesteś właścicielem nieruchomości, z której ktoś korzysta bez Twojej zgody? Uważasz, że skoro nie masz z tą osoba umowy na piśmie, to nie możesz nic zrobić? Obowiązujące prawo zapewnia Tobie ochronę. Jedną z możliwości jest domaganie się zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wysokość takiego wynagrodzenia określa się poprzez ustalenie https://belgradesaxperience.com/lettera-o/index.html , jaką kwotę osoba korzystająca z nieruchomości musiałby… Dowiedz się więcej »Bezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości

Ochrona praw najemcy a sądowa ocena interesu prawnego

Jeden z warszawskich budynków, w którym znajdują się tzw. mieszkania komunalne (wynajmowane przez miasto) został przeznaczony do rozbiórki z powodu złego stanu technicznego. Władze miasta nakazały więc wszystkim lokatorom opuszczenie zajmowanych przez nich mieszkań. W takiej sytuacji znaleźli się m.in. moi klienci – ojciec z córką, którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego, co potwierdził Sąd Rejonowy. W wyroku tym zabrakło… Dowiedz się więcej »Ochrona praw najemcy a sądowa ocena interesu prawnego