fbpx
Przejdź do treści

Zarząd nieruchomością wspólną

Jeżeli prawo własności do nieruchomości przysługuje więcej niż jednej osobie (lub innemu podmiotowi), każda z tych osób ma wyłączne prawo do sprzedaży lub obciążenia swojego udziału w tym prawie. Natomiast czynności odnoszące się do całej nieruchomości muszą być podejmowane wspólnie przez większość lub wszystkich współwłaścicieli. Sposób zarządu nieruchomością wspólną może zostać określony… Czytaj dalej »Zarząd nieruchomością wspólną

Zmiana powierzchni działki w trakcie postępowania o zasiedzenie. Ujawnienie zmiany właściciela w ewidencji gruntów, gdy dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta

Dzisiaj chcę się z Tobą podzielić swoimi przemyśleniami o stosunku organów administracji publicznej do człowieka żyjącego w tym pięknym kraju nad Wisłą. Będzie to jednocześnie opowieść o problemie, z jakim zmagamy się wspólnie z naszym Klientem. Przez wiele lat – z przyczyn proceduralnych – toczyła się w jednym z warszawskich sądów sprawa o zasiedzenie przez naszego Klienta nieruchomości. Nieruchomość nie miała… Czytaj dalej »Zmiana powierzchni działki w trakcie postępowania o zasiedzenie. Ujawnienie zmiany właściciela w ewidencji gruntów, gdy dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta

Ustalenie nierównych udziałów we współwłasności i majątku wspólnym

Jeśli tak, polecam Ci zapoznanie się z treścią dzisiejszego wpisu. Dowiesz się z niego, czym jest współwłasność, jakie są jej rodzaje, jak ustalić wielkość udziału w prawie własności, a także kiedy i w jaki sposób domagać się ustalenia nierównych udziałów ma majątku wspólnym małżonków lub wspólników spółki cywilnej. Współwłasność i jej rodzaje Współwłasność jest szczególnym… Czytaj dalej »Ustalenie nierównych udziałów we współwłasności i majątku wspólnym

O blogu

Miło mi Was poinformować, że po 16 dniach od założenia bloga czytało już ponad 100 osób z różnych zakątków świata, co przedstawia mapka. Bardzo dziękuję za okazane zaufanie i zapraszam do dalszej współpracy.

Jak odzyskać utraconą po wojnie nieruchomość?

Od zamiany ustroju państwa polskiego w 1989 r. minęło już bardzo dużo czasu, mimo to nadal nie ma zapowiadanej, odrębnej ustawy dotyczącej sposobu przyznawania rekompensat za przywłaszczone przez państwo mienie. Obecnie możliwe jest uzyskanie zwrotu przejętych przez państwo gruntów i budynków. Służą temu mechanizmy istniejące w ramach obowiązującego prawa cywilnego. Ubieganie się o zwrot ziemi wiąże się… Czytaj dalej »Jak odzyskać utraconą po wojnie nieruchomość?

Umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości

Współwłasność zachodzi wówczas, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Kodeks cywilny wyróżnia przy tym współwłasność łączną i współwłasność w częściach ułamkowych. Współwłasność łączną regulują przepisy, z których ona wynika, np. współwłasność ustawowa małżeńska wynika z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tam też jest w całości unormowana. Współwłasność w częściach ułamkowych regulują art. 195… Czytaj dalej »Umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości

Budowa na cudzym gruncie

W prawie polskim istnieje zasada, zgodnie z którą właściciel gruntu staje się automatycznie właścicielem wszystkich wybudowanych na nim budynków, niezależnie od tego, za czyje pieniądze budynki te powstały (art. 191 kodeksu cywilnego). Wybudowanie czegokolwiek na cudzym gruncie stanowi zatem nakład finansowy na ten cudzy grunt. Tak samo jest w przypadku, gdy dwie osoby sfinansują budowę na działce… Czytaj dalej »Budowa na cudzym gruncie