fbpx
Przejdź do treści

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Obowiązek zapłaty odszkodowania za wywłaszczaną nieruchomość oraz wysokość tego odszkodowania określa w decyzji starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Wysokość odszkodowania uzależniona jest do wartości rynkowej nieruchomości, którą ustala rzeczoznawca majątkowy biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
  • rodzaj nieruchomości,
  • położenie nieruchomości,
  • sposób użytkowania nieruchomości,
  • przeznaczenie nieruchomości,
  • stan nieruchomości,
  • aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami,
  • obciążenie nieruchomości prawami rzeczowymi.
Bierze się przy tym pod uwagę stan, przeznaczenie i wartość nieruchomości na dzień wydania decyzji o wywłaszczeniu.

Właściciel nieruchomości na każdym etapie postępowania – także w odwołaniu i skardze do sądu administracyjnego – może wskazywać wady i nieprawidłowości w sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wycenie, dążąc w ten sposób do ustalenia możliwie najwyższej wartości nieruchomości. To właśnie czynności podjęte w tym obszarze będą miały znaczenie dla ustalenia wysokości odszkodowania. Zasada jest taka, że im wyżej zostanie wyceniona nieruchomość, tym wyższe odszkodowanie się za nią należy. Skuteczne podważanie wycen rzeczoznawców majątkowych jest bowiem możliwe, o czym już na tym blogu pisałam (aby zapoznać się z tym postem kliknij tutaj).

Za zgodą właściciela wywłaszczanej nieruchomości w ramach odszkodowania może on otrzymać inną nieruchomość (nieruchomość zamienną). W takiej sytuacji warto powalczyć o to, aby taka nieruchomość zamienna – dla potrzeb tego postępowania – została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego jak najniżej. Jeżeli bowiem nieruchomość zamienna będzie mieć wartość niższą niż nieruchomość wywłaszczana, powstałą różnicę wyrównuje się poprzez dopłatę pieniężną.
Zapłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu.
Powyższe dotyczy także użytkownika wieczystego wywłaszczanej nieruchomości, a także osoby mającej do wywłaszczanej nieruchomości inne prawo rzeczowe (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie, służebność).

3 komentarze do “Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość”

  1. Nie wiecie czy uda się wywalczyć odszkodowanie? zwróćcie uwagę na przepisy, warto się też z kancelarią skontaktować która się w tym specjalizuje o porady prawne do niej. Można taką poradę uzyskać często bezpłatnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *