fbpx
Przejdź do treści

O pomysłach na omijanie przepisów o szczególnej ochronie najemcy

Niedawno po raz kolejny spotkałam się z pytaniami, które w intencji Klienta miały go doprowadzić do rozwiązania umożliwiającego obejście przepisów o szczególnej ochronie najemcy przewidzianych ustawą o ochronie praw lokatorów.

Tym razem intencją właściciela lokalu było zawarcie z kontrahentem umowy o treści świadczącej, że korzystanie z lokalu będzie krótkotrwałe.

W rozumieniu przywołanej ustawy lokalem służącym do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (tylko lokatorzy takich lokali korzystają ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem stosunku prawnego i eksmisją) nie jest lokal przeznaczony do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujący się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych.

Rozwiązanie polegające na zawarciu umowy krótkoterminowej, niezależnie od wskazanej przyczyny takiego stanu rzeczy jest teoretycznie dopuszczalne z uwagi na ogólnie obowiązującą zasadę swobody umów. Należy mieć jednak w tym względzie na uwadze dwie grupy problemów:

  • konieczność spełnienia formalnych, ustawowych wymogów związanych z prowadzeniem usług hotelarskich lub innych podobnych oraz
  • konieczność udowodnienia w razie sporu sądowego, że umowa była rzeczywiście wykonywana w taki sposób, jak to wynika z jej treści zawartej na podpisanym przez strony dokumencie. Sąd bowiem ocenia rodzaj umowy (a w konsekwencji ustala przepisy mające zastosowanie w sprawie) przez pryzmat ujawnionych w toku postępowania okoliczności faktycznych wskazujących na to, jak umowa była wykonywana przez każdą ze stron. Pisemny dokument z treścią umowy sąd może natomiast ocenić jako czynność prawną dokonaną jedynie dla pozoru, w celu obejścia ustawy o ochronie praw lokatorów.   

Jeżeli podobał Ci się ten artykuł, udostępnij go:

10 komentarzy do “O pomysłach na omijanie przepisów o szczególnej ochronie najemcy”

  1. Kwestie formalne nie zawsze są proste. A trzeba się z nimi naprawdę dobrze zapoznać, żeby później nie mieć żadnych problemów. Wiele osób próbuje obchodzić różne przepisy i wymyślają na to coraz to nowsze sposoby.

  2. Bardzo często w umowach najmu można spotkać postanowienia, którymi lokator zobowiązywany jest do uiszczania nie tylko czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego (woda, ścieki, śmieci, energia elektryczna i cieplna, gaz) ale dodatkowych opłat eksploatacyjnych, np. za konserwację domofonu, anteny zbiorczej, wodomierzy, za światło na klatce czy utrzymanie zieleni. Celują w tym np. towarzystwa budownictwa społecznego. Lokatorzy są przekonani, że skoro działanie tych podmiotów podlega kontroli władz samorządowych i państwowych, to umowy takie są w pełni zgodne z prawem i przystępują do nich w dobrej wierze.

  3. ja na szczęście z tego typu rzeczami nie mam problemu. U mnie zarządzaniem najmem zajmuje się firma administratornajmu.pl. Załatwiają wszystko za mnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *