Przejdź do treści

Nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego

Z chwilą śmierci spadkodawcy (otwarcie spadku) na spadkobiercę lub spadkobierców przechodzi z mocy prawa ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, co dotyczy także prawa własności do nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. 

W braku powołania przez spadkodawcę spadkobiercy testamentowego, dziedziczenie następuje na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (tzw. dziedziczenie ustawowe), które określają również porządek dziedziczenia.
Nabycie tytułu prawnego do nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego następuje z mocy prawa, natomiast potwierdzenie przejścia praw i obowiązków na spadkobiercę ustawowego następuje w jednym z dwóch trybów:
  • postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku,
  • aktem notarialnym – akt poświadczenia dziedziczenia.

Wybór jednego z wymienionych trybów należy do spadkobiercy.

Jeżeli jest więcej spadkobierców, a wszyscy lub niektórzy z nich nie chcą być współwłaścicielami nieruchomości wraz z pozostałymi spadkobiercami, dopuszczalne jest dokonanie działu spadku i zniesienie współwłasności. Także w tym wypadku możliwe są dwa rozwiązania:
  • postępowanie sądowe w przedmiocie działu spadku i zniesienia współwłasności,
  • umowa, która w odniesieniu do składnika majątkowego, jakim jest nieruchomość, dla swojej ważności musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Warto przy tym mieć na uwadze, że ugodowe załatwienie sprawy może nastąpić również w postępowaniu sądowym, co wpływa na niższą wysokość opłaty sądowej.


Jeżeli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go:

1 komentarz do “Nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *