fbpx
Przejdź do treści

Można skutecznie kwestionować decyzję opartą na operacie szacunkowym nieruchomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do zarzutów i argumentów przedstawionych przeze mnie w skardze na decyzję o nałożeniu na mojego Klienta obowiązku zapłaty tzw. opłaty adiacenckiej (opłata należna gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzeniu jej podziału na wniosek właściciela). Sprawę opisałam już na blogu, klikając tutaj przejdziesz do tego tekstu.

Uchylając decyzje organów I i II instancji stwierdzające obowiązek zapłaty, Sąd Administracyjny stwierdził w szczególności, że obowiązkiem organu administracji publicznej w sprawie o ustalenie opłaty adiacenckiej jest dogłębna analiza sporządzonego dla potrzeb tego postępowania operatu szacunkowego, także w kontekście podnoszonych przez stronę zarzutów co do jego prawidłowości. Oznacza to, że warto wskazywać konkretne uchybienia w operatach szacunkowych stanowiących podstawy wydawania decyzji, konsekwencją których jest obowiązek zapłaty daniny publicznej. Jak się bowiem okazuje, operaty szacunkowe, chociaż sporządzane przez fachowców, nie są wolne od wad, przez co wydawane na ich podstawie decyzje prowadzą do niekorzystnych skutków finansowych dla właścicieli nieruchomości.

Wkrótce uzasadnienie wyroku powinno być dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod sygn. akt VIII SA/Wa 746/13.


Podobał Ci się artykuł? Udostępnij go:

1 komentarz do “Można skutecznie kwestionować decyzję opartą na operacie szacunkowym nieruchomości”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *