Przejdź do treści

Kiedy jeszcze przysługuje lokal socjalny?

Uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego przyznaje sąd orzekający w sprawie o eksmisję. Podstawą przyznania przed sąd tego prawa są przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów (aby zobaczyć aktualny tekst ustawy, kliknij tutaj).

Na tej podstawie lokal socjalny przysługuje zawsze: kobiecie w ciąży, małoletniemu, emerycie i renciście spełniającemu kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, a także osobie: niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej, posiadającej status bezrobotnego, spełniającej przesłanki określone przez gminę w specjalnej uchwale.  

Sąd może przyznać uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego także z uwagi na szczególną sytuację majątkową i rodzinną osoby zobowiązanej do opuszczenia i opróżnienia dotychczas zajmowanego lokalu.

Brak zaistnienia jednej z wymienionych powyżej sytuacji nie musi jednak prowadzić od razu do wydania przez sąd orzeczenia stwierdzającego brak uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. Ostatnio w jednej z prowadzonych przeze mnie jako pełnomocnika spraw https://becejprevoz.com/zyrova/index.html , sąd przyznał mojemu klientowi prawo do lokalu socjalnego z uwagi na to, że wymagały tego zasady współżycia społecznego. Jest to ciekawe rozstrzygnięcie, otwierające możliwość skutecznej walki o lokal socjalny osobom, które mimo niespełnienia kryteriów z ustawy o ochronie praw lokatorów znajdują się w trudnej, choć nie szczególnie trudniej, sytuacji życiowej.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go:

1 komentarz do “Kiedy jeszcze przysługuje lokal socjalny?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *