fbpx

Bezpłatna wycena

Napisz do mnie wiadomość – opisz problem, przedstaw pytania, załącz niezbędne dokumenty
lub zdjęcia (jeżeli je posiadasz).

W odpowiedzi otrzymasz ode mnie informację o rekomendowanych przeze mnie działaniach
wraz z wyceną i terminem wykonania.

Bezpłatnej wyceny dokonuję wyłącznie w odpowiedzi na zgłoszenia przesyłane e-mailem na adres: k.zdun@wp.pl.