fbpx
Przejdź do treści

Jak odzyskać utraconą po wojnie nieruchomość?

Od zamiany ustroju państwa polskiego w 1989 r. minęło już bardzo dużo czasu, mimo to nadal nie ma zapowiadanej, odrębnej ustawy dotyczącej sposobu przyznawania rekompensat za przywłaszczone przez państwo mienie.

Obecnie możliwe jest uzyskanie zwrotu przejętych przez państwo gruntów i budynków. Służą temu mechanizmy istniejące w ramach obowiązującego prawa cywilnego.

Ubieganie się o zwrot ziemi wiąże się z koniecznością wszczęcia postępowania przed sądem, gdyż na zawarcie z państwem polskim ugody przed rozpoczęciem procesu z zasady nie ma co liczyć. Warto więc dobrze się do tego przygotować już na etapie podejmowania pierwszych działań przed sądem. W tym celu konieczne jest dotarcie do przedwojennych i aktualnych map geodezyjnych i ksiąg wieczystych. Dokumenty te pozwolą nam ustalić, o które działki chodzi. Jednocześnie będziemy mogli dokonać analizy ryzyka związanego z rozpoczęciem procesu sądowego.

Zachęcam Was do zainteresowania się tym tematem, można wiele (od)zyskać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *