fbpx
Przejdź do treści

Cofnięcie rezygnacji z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Niedawno znajomy poprosił mnie o zastanowienie się nad następującym pytaniem: czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji może skutecznie tę rezygnację cofnąć?

Jak to zwykle w prawie bywa, odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i nie da się jej sprowadzić do prostego „Tak” albo „Nie”.

Skuteczność cofnięcia rezygnacji zależy bowiem od tego, kiedy została złożona adresatowi w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jej treścią (adresatem jest tu oczywiście wspólnota mieszkaniowa w osobach pozostałych członków zarządu). Jeżeli cofnięcie rezygnacji zostało w taki sposób złożone najpóźniej z chwilą złożenia (w ten sam sposób) samej rezygnacji, wówczas takie cofnięcie należy uznać za skuteczne. W razie jednak, gdy cofnięcie rezygnacji nastąpiło po tym, jak rezygnacja została złożona, nie można tego cofnięcia uznać za skuteczne.

Powyższe wynika z przepisów kodeksu cywilnego dotyczących składania oświadczeń woli i znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów powszechnych, czego przykładem może być wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, którego treść dostępna jest po kliknięciu tutaj.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij:

1 komentarz do “Cofnięcie rezygnacji z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *