fbpx

bookmark_borderOdszkodowania

W dniu 22 kwietnia 2015 r. byłam gościem Piotra Jędrzejka w programie „Raport” emitowanym przez telewizję Superstacja. Tematem głównym programu było dochodzenie odszkodowań za błędy lekarskie, jednak większa część rozmowy dotyczyła zagadnień związanych z dochodzeniem odszkodowań w ogóle. Dlatego polecam obejrzenie tej części programu każdemu, kto rozważa ubieganie się o odszkodowanie w postępowaniu cywilnym niezależnie od podstawy dochodzonego roszczenia. Link dostępny jest tutaj.

bookmark_borderOdszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Obowiązek zapłaty odszkodowania za wywłaszczaną nieruchomość oraz wysokość tego odszkodowania określa w decyzji starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Wysokość odszkodowania uzależniona jest do wartości rynkowej nieruchomości, którą ustala rzeczoznawca majątkowy biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
  • rodzaj nieruchomości,
  • położenie nieruchomości,
  • sposób użytkowania nieruchomości,
  • przeznaczenie nieruchomości,
  • stan nieruchomości,
  • aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami,
  • obciążenie nieruchomości prawami rzeczowymi.
Bierze się przy tym pod uwagę stan, przeznaczenie i wartość nieruchomości na dzień wydania decyzji o wywłaszczeniu.

Właściciel nieruchomości na każdym etapie postępowania – także w odwołaniu i skardze do sądu administracyjnego – może wskazywać wady i nieprawidłowości w sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wycenie, dążąc w ten sposób do ustalenia możliwie najwyższej wartości nieruchomości. To właśnie czynności podjęte w tym obszarze będą miały znaczenie dla ustalenia wysokości odszkodowania. Zasada jest taka, że im wyżej zostanie wyceniona nieruchomość, tym wyższe odszkodowanie się za nią należy. Skuteczne podważanie wycen rzeczoznawców majątkowych jest bowiem możliwe, o czym już na tym blogu pisałam (aby zapoznać się z tym postem kliknij tutaj).

Za zgodą właściciela wywłaszczanej nieruchomości w ramach odszkodowania może on otrzymać inną nieruchomość (nieruchomość zamienną). W takiej sytuacji warto powalczyć o to, aby taka nieruchomość zamienna – dla potrzeb tego postępowania – została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego jak najniżej. Jeżeli bowiem nieruchomość zamienna będzie mieć wartość niższą niż nieruchomość wywłaszczana, powstałą różnicę wyrównuje się poprzez dopłatę pieniężną.
Zapłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu.
Powyższe dotyczy także użytkownika wieczystego wywłaszczanej nieruchomości, a także osoby mającej do wywłaszczanej nieruchomości inne prawo rzeczowe (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie, służebność).

bookmark_borderBezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości

Jesteś właścicielem nieruchomości, z której ktoś korzysta bez Twojej zgody? Uważasz, że skoro nie masz z tą osoba umowy na piśmie, to nie możesz nic zrobić? Obowiązujące prawo zapewnia Tobie ochronę. Jedną z możliwości jest domaganie się zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Wysokość takiego wynagrodzenia określa się poprzez ustalenie, jaką kwotę osoba korzystająca z nieruchomości musiałby zapłacić, gdyby korzystała z niej przez ten czas na podstawie umowy najmu lub dzierżawy według cen rynkowych. Uwzględnia się przy tym stan nieruchomości z chwili, w której osoba nieuprawniona rozpoczęła korzystanie z nieruchomości.

Wynagrodzenia wyższego niż wynikające z powyżej zasady można oczekiwać ze względu na: charakter, trwałość i uciążliwość obciążenia, stopień ingerencji w uprawnienia właścicielskie, przeznaczenie nieruchomości oraz możliwość wykorzystywania nieruchomości przez właściciela.

Osoba korzystająca z nieruchomości ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia po otrzymaniu od właściciela nieruchomości wezwania do zapłaty. W wezwaniu tym należy precyzyjnie wskazać żądaną kwotę.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go: