Przejdź do treści

RÓŻNE TEMATY

Można skutecznie kwestionować decyzję opartą na operacie szacunkowym nieruchomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do zarzutów i argumentów przedstawionych przeze mnie w skardze na decyzję o nałożeniu na mojego Klienta obowiązku zapłaty tzw. opłaty adiacenckiej (opłata należna gminie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzeniu jej podziału na wniosek właściciela). Sprawę opisałam już na blogu, klikając tutaj przejdziesz do tego tekstu. Uchylając decyzje organów I i II instancji… Dowiedz się więcej »Można skutecznie kwestionować decyzję opartą na operacie szacunkowym nieruchomości

Nabycie nieruchomości bez wiedzy małżonka – czy to możliwe i co wtedy robić?

Wyobraź sobie taką sytuację: jeden z małżonków przychodzi do kancelarii notarialnej i kupuje tylko dla siebie (do swojego majątku osobistego) nieruchomość. Do aktu notarialnego składa oświadczenie, że środki na zakup są jego i tylko jego (stanowią jego majątek osobisty). Wobec tego sam jest nabywcą nieruchomości, a następnie także jej właścicielem. Po jakimś czasie drugi z małżonków dowiaduje się o tej transakcji.… Dowiedz się więcej »Nabycie nieruchomości bez wiedzy małżonka – czy to możliwe i co wtedy robić?

O blogu

Miło mi Was poinformować, że po 16 dniach od założenia bloga czytało już ponad 100 osób z różnych zakątków świata, co przedstawia mapka. Bardzo dziękuję za okazane zaufanie i zapraszam do dalszej współpracy.

Jak odzyskać utraconą po wojnie nieruchomość?

Od zamiany ustroju państwa polskiego w 1989 r. minęło już bardzo dużo czasu, mimo to nadal nie ma zapowiadanej, odrębnej ustawy dotyczącej sposobu przyznawania rekompensat za przywłaszczone przez państwo mienie. Obecnie możliwe jest uzyskanie zwrotu przejętych przez państwo gruntów i budynków. Służą temu mechanizmy istniejące w ramach obowiązującego prawa cywilnego. Ubieganie się o zwrot ziemi wiąże się… Dowiedz się więcej »Jak odzyskać utraconą po wojnie nieruchomość?

Budowa na cudzym gruncie

W prawie polskim istnieje zasada, zgodnie z którą właściciel gruntu staje się automatycznie właścicielem wszystkich wybudowanych na nim budynków, niezależnie od tego, za czyje pieniądze budynki te powstały (art. 191 kodeksu cywilnego). Wybudowanie czegokolwiek na cudzym gruncie stanowi zatem nakład finansowy na ten cudzy grunt. Tak samo jest w przypadku, gdy dwie osoby sfinansują budowę na działce… Dowiedz się więcej »Budowa na cudzym gruncie