Przejdź do treści

RÓŻNE TEMATY

Budowa na gruncie rolnym

Ostatnio przyszedł do mnie na konsultacje pan, który kupił grunt z domem w trakcie budowy. W momencie zakupu działka była oznaczona w ewidencji gruntów jako budowlana z przeznaczeniem na budynki mieszkalne. Jednakże w księdze wieczystej nieruchomości i dokumentacji prowadzonej przez gminę działka w dalszym ciągu była opisana jako grunty rolne. Również pozwolenie na budowę uzyskane przez poprzedniego właściciela odnosiło się… Dowiedz się więcej »Budowa na gruncie rolnym

Utrata nieruchomości za pożyczkę

Po spłacie zadłużenia działka zostanie zwrócona. Tymi słowami jedna z pań, której niedawno pomagałam, została przekonana przez osobę udzielającą jej pożyczki do podpisania u notariusza umowy sprzedaży swojej działki zamiast uzgodnionej wcześniej umowy pożyczki zabezpieczonej hipoteką na tej nieruchomości. Propozycja zastąpienia umowy pożyczki umową sprzedaży działki z obietnicą zwrotu działki po spłacie pożyczki może i powinna… Dowiedz się więcej »Utrata nieruchomości za pożyczkę

Blog jest teraz także na Facebook’u

Z okazji drugich urodzin bloga przygotowałam dla niego stronę na Facebook’u: https://www.facebook.com/praworzeczowe. Dowiedziałam się przy tym https://italoptik.com/yelnac/index.html , że słowo „nieruchomość” we wszystkich znanych mi odmianach jest niedozwolone w linku do strony facebook’owej. Szczęśliwie udało się zachować oryginalną nazwę bloga.  Umieszczone tu zdjęcie jest zdjęciem profilowym na stronie facebook’owej. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzania bloga… Dowiedz się więcej »Blog jest teraz także na Facebook’u

Co robić mając kredyt we frankach?

W mediach coraz częściej pojawiają się publikacje zawierające odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Osobom zmagającym się z problemem rosnących rat kredytów w związku z wysokim kursem franka szwajcarskiego szczególnie polecam zapoznanie się z artykułami zamieszczonymi w portalu www.rp.pl: „Jak obniżyć raty frankowców (nowe pomysły na franka)”„Jak pomóc frankowcom z kredytami (jak uwolnić się od franka)”.… Dowiedz się więcej »Co robić mając kredyt we frankach?

Święte prawo własności?

We współczesnych systemach prawnych prawo własności należy do podstawowych praw jednostki. O przynależności prawa własności i jego gwarancji do ogólnych zasad ustroju w Polsce przesądzają przepisy Konstytucji, w szczególności art. 21 i art. 64. Z tych powodów potocznie często określa się prawo własności mianem świętego prawa własności. Jest to określenie mylące. Prawo własności nie ma szczególnie uprzywilejowanej… Dowiedz się więcej »Święte prawo własności?

Spory o rozgraniczenie

Niedawno pisałam o podziale nieruchomości, które jest postępowaniem administracyjnym służącym – zgodnie z jego nawą – podziałowi jednej nieruchomości na dwie lub więcej odrębnych, mniejszych nieruchomości. Od postępowania tego odróżnić trzeba postępowanie sądowe (cywilne) o rozgraniczenie nieruchomości, z którym mamy do czynienia w sytuacjach tzw. sporów o miedzę.   Z pozwem do sądu o rozgraniczenie występuje się zatem,… Dowiedz się więcej »Spory o rozgraniczenie

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości następuje w postępowaniu administracyjnym na wniosek osoby mającej interes prawny w dokonaniu podziału nieruchomości. Osoba ta ponosi również koszty tego postępowania. Prawidłowo złożony wniosek wymaga dołączenia do niego szeregu dokumentów, w tym przede wszystkim wstępnego projektu podziału i mapy z projektem podziału. Oznacza to, że jeszcze przed złożeniem wniosku wnioskodawca musi zlecić uprawnionemu… Dowiedz się więcej »Podział nieruchomości

Nowość! Odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny stanowi propozycję dla licznego grona osób, które mając własny dom, mieszkanie lub działkę chcą pozyskać dodatkowe pieniądze umożliwiające podniesienie poziomu swojego życia. Zawarcie umowy Odwrócony kredyt hipoteczny to kredyt udzielany przez bank osobie fizycznej mającej nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo użytkowania… Dowiedz się więcej »Nowość! Odwrócony kredyt hipoteczny

Jak chronić się przed podwyżką opłat za użytkowanie wieczyste?

Właściciel nieruchomości może skutecznie podwyższyć wysokość opłat tylko, jeżeli na piśmie wypowie wysokość dotychczasowej opłaty z jednoczesnym wskazaniem nowej wysokości opłat i sposobu ich ustalenia. Co ważne, gdy użytkowanie wieczyste danej nieruchomości przysługuje więcej niż jednej osobie, wypowiedzenie wysokości dotychczasowych opłat powinno być dokonane osobno każdej z tych osób.    Użytkownik… Dowiedz się więcej »Jak chronić się przed podwyżką opłat za użytkowanie wieczyste?

Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów

Z dużą radością i satysfakcją przekazuję Wam drodzy Czytelnicy informację, że właśnie został wydany komentarz do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie i o zmianie Kodeksu cywilnego mojego autorstwa. Komentarz zawiera analizę poszczególnych przepisów ustawy z uwzględnieniem i przytoczeniem licznych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i sądów administracyjnych. Zaletą komentarza są również… Dowiedz się więcej »Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów