fbpx
Przejdź do treści

Budowa na gruncie rolnym

Ostatnio przyszedł do mnie na konsultacje pan, który kupił grunt z domem w trakcie budowy. W momencie zakupu działka była oznaczona w ewidencji gruntów jako budowlana z przeznaczeniem na budynki mieszkalne. Jednakże w księdze wieczystej nieruchomości i dokumentacji prowadzonej przez gminę działka w dalszym ciągu była opisana jako grunty rolne. Również pozwolenie na budowę uzyskane przez poprzedniego właściciela odnosiło się do tej działki jako nieruchomości rolnej. Z tych przyczyn, podczas ubiegania się o przeniesienie na niego pozwolenia na budowę, natknął się na pewne problemy i zaczął mieć wątpliwości co do tego, czy kupił działkę budowlaną, czy rolną. Pomyślałam więc, iż warto przyjrzeć się bliżej zasadniczym kwestiom dotyczącym przeznaczenia gruntu, a w konsekwencji możliwości jego zabudowy.

W szczególności warto pamiętać, że przeznaczenie gruntu wynika jedynie z wpisów zamieszczonych w ewidencji (rejestrze) gruntów prowadzonej przez starostę powiatu, na terenie którego położona jest nieruchomość. Informacje zawarte w innych rejestrach, w tym księgach wieczystych, a odnoszące się do przeznaczenia gruntu, nie są wiążące. W opisanej powyżej sytuacji klient kupił więc działkę budowlaną, niezależnie od nieaktualnych wpisów w tym zakresie zawartych w księdze wieczystej. Wówczas, w razie wcześniejszego wydania pozwolenia na budowę rolnikowi na działce rolnej, nabywca tej działki już jako budowlanej może ubiegać się o przeniesienie tego pozwolenia na budowę na swoją rzecz. Oczywiście może również wnosić o wydanie innego pozwolenia na budowę – na podstawie innego projektu budowlanego.

Natomiast wola przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe gruntu pozostającego gruntem rolnym wymaga spełnienia jednego z dwóch poniższych warunków:
– uzyskania statusu rolnika i na tej podstawie domagania się pozwolenia na budowę w zabudowie siedliskowej, to jest zabudowy mieszkalno-produkcyjnej w gospodarstwie rolnym,
– uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych (tzw. odrolnienie) – decyzję wydaje starosta na wniosek osoby zainteresowanej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go:

1 komentarz do “Budowa na gruncie rolnym”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *