Przejdź do treści

Bezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości

Jesteś właścicielem nieruchomości, z której ktoś korzysta bez Twojej zgody? Uważasz, że skoro nie masz z tą osoba umowy na piśmie, to nie możesz nic zrobić? Obowiązujące prawo zapewnia Tobie ochronę. Jedną z możliwości jest domaganie się zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Wysokość takiego wynagrodzenia określa się poprzez ustalenie https://belgradesaxperience.com/lettera-o/index.html , jaką kwotę osoba korzystająca z nieruchomości musiałby zapłacić, gdyby korzystała z niej przez ten czas na podstawie umowy najmu lub dzierżawy według cen rynkowych. Uwzględnia się przy tym stan nieruchomości z chwili, w której osoba nieuprawniona rozpoczęła korzystanie z nieruchomości.

Wynagrodzenia wyższego niż wynikające z powyżej zasady można oczekiwać ze względu na: charakter, trwałość i uciążliwość obciążenia, stopień ingerencji w uprawnienia właścicielskie, przeznaczenie nieruchomości oraz możliwość wykorzystywania nieruchomości przez właściciela.

Osoba korzystająca z nieruchomości ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia po otrzymaniu od właściciela nieruchomości wezwania do zapłaty. W wezwaniu tym należy precyzyjnie wskazać żądaną kwotę.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *